Aký je to úradný preklad?

Úradný preklad (tiež súdny preklad) zaručuje zhodu s prekladanou listinou, je zviazaný slovenskou trikolórou s priloženým originálom a prekladateľskou doložkou. Na prekladateľskej doložke sa nachádza pečiatka úradného prekladateľa, ktorý preklad vyhotovil. Úradné preklady z/do francúzštiny môžete potrebovať napríklad na nasledujúce dokumenty: výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, živnostenský list, doklady vydávané matričným úradom (rodný list, sobášný list), vysvedčenia, stanovy, zmluvy, diplomy, certifikáty, osvedčenia, rozsudky, žiadosti, medzinárodné dožiadania, príručky, patenty, obchodné korešpondencie a pod.

Kto môže vyhotoviť úradné preklady?

Úradne overené preklady môže vyhotoviť len prekladateľ, ktorý je zapísaný v zozname prekladateľov a tlmočníkov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Mňa v tomto zozname nájdete pod evidenčným číslom 971051. Základnou právnou úpravou prekladateľskej činnosti je zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Mám záujem o úradný preklad z francúzštiny

V prípade záujmu o úradný preklad ma kontaktujte telefonicky alebo emailom, cenovú ponuku Vám pripravím veľmi rýchlo. Vyhotovený preklad Vám potom môžem odoslať poštou alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne v okrese Lučenec.

Neúradný (bežný) preklad

Okrem úradne overených (súdnych) prekladov si u mňa môžete objednať aj neúradné – bežné preklady z a do francúzskeho jazyka. Tieto preklady nie sú opatrené prekladateľskou doložkou, a vyhotovený preklad Vám preto môžem odoslať aj elektronicky. Vďaka dlhoročným skúsenostiam pre Vás vyhotovím neúradný preklad z akejkoľvek oblasti, ako napríklad:

Potrebujete neúradné preklady z francúzštiny? Zavolajte mi a ja Vám pripravím cenovú ponuku 🙂